VISOKA TOČNOST DIMENZIJA
VISOKA TOČNOST OBLIKA
OBRADA U KLASI HRAPAVOSTI N3
OSIGURANA TOPLINSKA OBRADA
OBRADA ČELIKA
OBRADA LIJEVOVA
OBRADA OBOJENIH METALA
NOVE TEHNIKE PRIPREME RADA
V E B R A CAD, CAM, NC & CNC
STROJNA OBRADA METALA NUMERIČKIM I KLASIČNIM OBRADNIM STROJEVIMA
VEBRA - DIZAJNIRANJE POMOĆU RAČUNALA, VEBRA - PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALIMA